تقویت سوخت پاش

فرق سوخت پاش تک سوراخ با سه سوراخ انژکتور از مهم‌ترین بخش‌های هر خودرویی می‌باشد که نقش حیاتی در سیستم سوخت رسانی و کار کرد آن دارد. کیفیت انفجار در سیستم سوخت رسانی انژکتوری وابسته به میزان سوخت و فشار تزریق آن که توسط پمپ بنزین میزان هوا و فشار ورود آن به سیلندر که … ادامه خواندن تقویت سوخت پاش