تیونینگ چیست؟

تیونینگ خودرو اصلاح خودرو برای بهینه سازی آن برای مجموعه ای از الزامات عملکرد متفاوت از مواردی است که در ابتدا برای برآورده کردن آن طراحی شده بود. معمولاً این عملکرد موتور بالاتر و ویژگی‌های هندلینگ دینامیکی است، اما خودروها نیز ممکن است برای ارائه مصرف سوخت بهتر یا پاسخ نرم‌تر تغییر کنند. هدف هنگام … ادامه خواندن تیونینگ چیست؟